Cookiebeleid

De website van Jacobs verwarming maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die verzonden worden naar en opgeslagen worden op je computer door de websites die u bezoekt. Cookies worden in de bestanden-directory van je browser opgeslagen. De volgende keer dat je de website bezoekt, leest je browser het cookie en verzendt de informatie naar de website of het element dat het cookie geplaatst heeft. Voor meer informatie over deze technologieën en hoe ze werken bijvoorbeeld bezoek allaboutcookies.org.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.

Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Jacobs verwarming houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over dit beleid, kunt u ons altijd contacteren op erik@jacobsverwarming.be

Privacy beleid

Jacobs verwarming respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Jacobs verwarming ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Jacobs verwarming verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Jacobs verwarming toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Jacobs verwarming, bewaren, op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Jacobs verwarming uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Jacobs verwarming bvba, Dorpsstraat 55, 3390 Tielt-Winge of via email: erik@jacobsverwarming.be

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, Jacobs verwarming heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.